Dłużnik

FHU ASAN Joanna Dąbkowska
4 461,20 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5d9b288f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FHU ASAN Joanna Dąbkowska
Piskorskiej 3b / 30
87-100 Toruń Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 469,55 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 811,85 PLN
Data wymagalności: 9 sierpnia 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 950,41 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 962,45 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 616,55 PLN
Data wymagalności: 4 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 3 810,81 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 461,20 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 stycznia 2022

Data wystawienia:
10 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!