Dłużnik

GABINET WETERYNARYJNY MALWINA WITEK
8 192,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5cc28a5b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GABINET WETERYNARYJNY MALWINA WITEK
ul. Ogrodowa 5
58-340 Głuszyca Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 370,00 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 2 752,24 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 481,68 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 520,56 PLN
Data wymagalności: 17 kwietnia 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 902,00 PLN
Data wymagalności: 16 maja 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 285,12 PLN
Data wymagalności: 18 czerwca 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 508,50 PLN
Data wymagalności: 16 lipca 2018
8. Gospodarcze
Wartość: 120,96 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2018
9. Gospodarcze
Wartość: 433,08 PLN
Data wymagalności: 19 listopada 2018
10. Gospodarcze
Wartość: 531,36 PLN
Data wymagalności: 19 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 6 905,50 PLN
Koszty sądowe: 1 287,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

8 192,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 sierpnia 2019

Data wystawienia:
24 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!