Dłużnik

NANO TRANS KATARZYNA SWOBODA
3 301,33 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5c7ebdda

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NANO TRANS KATARZYNA SWOBODA
ul. Łużycka 104A
59-900 Zgorzelec Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 633,00 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2016

W sumie:
Wartość: 2 633,00 PLN
Koszty sądowe: 933,42 PLN

Spłacono:

265,09 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 301,33 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 sierpnia 2018

Data wystawienia:
23 marca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!