Dłużnik

Beris Bogusz Tomasz
4 340,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5ba563fc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Beris Bogusz Tomasz
ul. Spacerowa 44
43-340 Kozy Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2019

W sumie:
Wartość: 3 690,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 340,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 sierpnia 2021

Data wystawienia:
12 sierpnia 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!