Dłużnik

VERDE MAX WALDEMAR DAMPC
16 054,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5b951f8c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VERDE MAX WALDEMAR DAMPC
ul. Bernarda Sychty 7A
84-207 Bojano Pomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 6 150,00 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2018
2. Cywilne
Wartość: 6 150,00 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 12 300,00 PLN
Koszty sądowe: 3 754,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

16 054,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
1 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!