Dłużnik

MARCINISZYN ZAKŁAD MIĘSNY PNIÓW SPÓŁKA JAWNA
14 993,04 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5b5dd75a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MARCINISZYN ZAKŁAD MIĘSNY PNIÓW SPÓŁKA JAWNA
ul. Pyskowicka 2
44-120 Pniów Śląskie

Siedziba: Pniów
REGON: 364923731
NIP: 9691619390
KRS: 0000627763

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 164,67 PLN
Data wymagalności: 11 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 3 701,14 PLN
Data wymagalności: 26 maja 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 6 538,84 PLN
Data wymagalności: 26 maja 2021

W sumie:
Wartość: 12 404,65 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

14 993,04 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 maja 2022

Data wystawienia:
17 maja 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!