Dłużnik

EASY CAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 570,92 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5b4cdb37

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EASY CAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kasztelańska 29
55-050 Sobótka Dolnośląskie

Siedziba: Sobótka
REGON: 022474838
NIP: 8842751627
KRS: 0000520764

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 933,53 PLN
Data wymagalności: 19 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 2 933,53 PLN
Koszty sądowe: 637,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 570,92 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 października 2019

Data wystawienia:
9 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!