Dłużnik

Zakład Ogólno-budowlany "TACZBUD" Henryk Taczyński
8 408,53 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5b469dcb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Zakład Ogólno-budowlany "TACZBUD" Henryk Taczyński
nd. 17
86-318 Skurgwy Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 220,00 PLN
Data wymagalności: 20 lipca 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 1 073,48 PLN
Data wymagalności: 20 lipca 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 1 705,00 PLN
Data wymagalności: 13 września 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 3 012,66 PLN
Data wymagalności: 13 września 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 165,00 PLN
Data wymagalności: 12 października 2017
6. Gospodarcze
Wartość: 943,00 PLN
Data wymagalności: 12 października 2017

W sumie:
Wartość: 7 119,14 PLN
Koszty sądowe: 1 289,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

8 408,53 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 września 2018

Data wystawienia:
26 lutego 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!