Dłużnik

PRODUKCJA WIDOWISK I KONCERTÓW MARTYNA RUTKOWSKA
2 664,52 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5b3430fe

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRODUKCJA WIDOWISK I KONCERTÓW MARTYNA RUTKOWSKA
ul. Skorupska 24 / 16
15-048 Białystok Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 900,00 PLN
Data wymagalności: 17 września 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 171,81 PLN
Data wymagalności: 18 września 2018

W sumie:
Wartość: 2 071,81 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

37,68 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 664,52 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 czerwca 2019

Data wystawienia:
1 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!