pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ROBOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 164,81 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5ac79262

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ROBOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Olsztyńska 43-45
51-423 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 367659654
NIP: 8952144354
KRS: 0000684450

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 6 549,81 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 990,99 PLN
Data wymagalności: 17 kwietnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 2 337,62 PLN
Data wymagalności: 21 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 11 878,42 PLN
Koszty sądowe: 2 549,39 PLN

Spłacono:

11 263,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 164,81 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
13 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!