Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BEFSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
903,13 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 59599948

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BEFSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stanisława Domarasiewicza 3 / 5
96-100 Skierniewice Łódzkie

Siedziba: Skierniewice
REGON: 750799560
NIP: 8361721305
KRS: 0000167550

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 522,75 PLN
Data wymagalności: 17 listopada 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 169,99 PLN
Data wymagalności: 20 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 692,74 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

903,13 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 stycznia 2019

Data wystawienia:
24 lipca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!