Dłużnik

KEMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
900,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 588c0e55

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KEMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zakładowa 5B
62-510 Konin Wielkopolskie

Siedziba: Konin
REGON: 141421560
NIP: 9522138570
KRS: 0000305127

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 864,07 PLN
Data wymagalności: 24 grudnia 2016

W sumie:
Wartość: 1 864,07 PLN
Koszty sądowe: 930,38 PLN

Spłacono:

1 894,45 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

900,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 lutego 2018

Data wystawienia:
21 marca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!