pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

SMART-ENERGY NIKODEM BŁASZCZYK
7 599,31 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 57bad1bb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SMART-ENERGY NIKODEM BŁASZCZYK
Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 20
37-700 Przemyśl Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 298,92 PLN
Data wymagalności: 2 października 2020

W sumie:
Wartość: 6 298,92 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 599,31 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 stycznia 2021

Data wystawienia:
5 stycznia 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!