pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

K2A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 181,40 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5792bd32

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
K2A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 387843299
NIP: 7322201802
KRS: 0000875010

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 353,00 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 178,01 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2023

W sumie:
Wartość: 1 531,01 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 181,40 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 kwietnia 2024

Data wystawienia:
26 kwietnia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!