pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

GOSPODARSTWO ROLNE EDWARD SZCZEPAŃSKI
6 645,81 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 57543225

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GOSPODARSTWO ROLNE EDWARD SZCZEPAŃSKI
Generała Józefa Wysockiego
37-700 Przemyśl Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 377,81 PLN
Data wymagalności: 30 marca 2012

W sumie:
Wartość: 5 377,81 PLN
Koszty sądowe: 1 268,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 645,81 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 maja 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Maciej
    Saługa

  Paweł Maciej Saługa Radca prawny

  pawel.saluga@sadinternetowy.pl , tel.: 506 237 238

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Katowicach
  (Nr wpisu: 3001)

  Miejscowość: Bytom
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!