pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KORAGRO WERONIKA KOCIEŃSKA
8 210,50 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 56bbe1cf

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KORAGRO WERONIKA KOCIEŃSKA
nd. 42
09-130 Mystkowo Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 322,33 PLN
Data wymagalności: 14 czerwca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 428,08 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 424,99 PLN
Data wymagalności: 13 marca 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 421,46 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 326,43 PLN
Data wymagalności: 12 kwietnia 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 418,15 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 324,35 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2019
8. Gospodarcze
Wartość: 314,95 PLN
Data wymagalności: 12 czerwca 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 411,61 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2020
10. Gospodarcze
Wartość: 320,51 PLN
Data wymagalności: 12 lipca 2019
11. Gospodarcze
Wartość: 408,61 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2020
12. Gospodarcze
Wartość: 418,36 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2019
13. Gospodarcze
Wartość: 405,61 PLN
Data wymagalności: 14 września 2020
14. Gospodarcze
Wartość: 316,41 PLN
Data wymagalności: 13 września 2019
15. Gospodarcze
Wartość: 402,70 PLN
Data wymagalności: 14 października 2020
16. Gospodarcze
Wartość: 314,40 PLN
Data wymagalności: 14 października 2019
17. Gospodarcze
Wartość: 312,38 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2019
18. Gospodarcze
Wartość: 310,49 PLN
Data wymagalności: 13 grudnia 2019
19. Gospodarcze
Wartość: 308,29 PLN
Data wymagalności: 13 stycznia 2020

W sumie:
Wartość: 6 910,11 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 210,50 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 lipca 2022

Data wystawienia:
19 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!