Dłużnik

NJS TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17 907,81 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 56a168ac

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NJS TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefana Czarnieckiego 2A / U1
61-538 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 382277576
NIP: 8513233386
KRS: 0000765469

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 068,74 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 8 684,68 PLN
Data wymagalności: 23 maja 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 3 435,39 PLN
Data wymagalności: 24 czerwca 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 2 368,61 PLN
Data wymagalności: 21 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 15 557,42 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

17 907,81 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
13 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!