pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

bar & restaurant "Oaza" "Weranda Cafe" Marzena Żelazek
3 612,40 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 566165cd

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
bar & restaurant "Oaza" "Weranda Cafe" Marzena Żelazek
Stawek
11-730 Mikołajki Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 99,60 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 39,35 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 799,50 PLN
Data wymagalności: 11 kwietnia 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 1 039,35 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2022
5. Gospodarcze
Wartość: 984,00 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2022

W sumie:
Wartość: 2 961,80 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 612,40 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 marca 2023

Data wystawienia:
21 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!