Dłużnik

GRZEGORZ MATYJA GRIGOR
61 691,94 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 564eb01f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRZEGORZ MATYJA GRIGOR
ul. Woskowa 24
52-121 Wrocław Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 079,85 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 3 376,47 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 5 475,52 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 5 648,20 PLN
Data wymagalności: 6 stycznia 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 3 691,38 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 456,05 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2021
7. Gospodarcze
Wartość: 8 474,02 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2021
8. Gospodarcze
Wartość: 6 124,96 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2021
9. Gospodarcze
Wartość: 1 933,13 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2021
10. Gospodarcze
Wartość: 319,82 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2021
11. Gospodarcze
Wartość: 380,55 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2021
12. Gospodarcze
Wartość: 3 808,83 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2021
13. Gospodarcze
Wartość: 6 751,64 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2021
14. Gospodarcze
Wartość: 277,50 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2021
15. Gospodarcze
Wartość: 1 203,53 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2021
16. Gospodarcze
Wartość: 543,34 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2021
17. Gospodarcze
Wartość: 228,98 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2021
18. Gospodarcze
Wartość: 1 894,74 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2021
19. Gospodarcze
Wartość: 181,78 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2021
20. Gospodarcze
Wartość: 2 200,22 PLN
Data wymagalności: 1 marca 2021
21. Gospodarcze
Wartość: 323,04 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2021

W sumie:
Wartość: 57 373,55 PLN
Koszty sądowe: 4 318,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

61 691,94 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 października 2021

Data wystawienia:
28 października 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!