Dłużnik

GOFTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 219,11 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 56331298

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GOFTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Legionów 93/95
91-072 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 363037269
NIP: 7010521980
KRS: 0000587703

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 116,24 PLN
Data wymagalności: 26 marca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 172,48 PLN
Data wymagalności: 27 marca 2019

W sumie:
Wartość: 2 288,72 PLN
Koszty sądowe: 930,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 219,11 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 października 2019

Data wystawienia:
24 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!