Dłużnik

EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 170,31 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 554b0988

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ferdynanda Ossendowskiego 7
93-228 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 101040903
NIP: 7272773760
KRS: 0000378343

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 500,00 PLN
Data wymagalności: 2 lipca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 5 775,00 PLN
Data wymagalności: 8 lipca 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 174,46 PLN
Data wymagalności: 26 lipca 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 174,46 PLN
Data wymagalności: 26 lipca 2018

W sumie:
Wartość: 11 623,92 PLN
Koszty sądowe: 2 546,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

14 170,31 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
14 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!