Dłużnik

MOLAR KRZYSZTOF HEJN
600,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 55257f28

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MOLAR KRZYSZTOF HEJN
Jana Kilińskiego 59
27-400 Ostrowiec świętokrzyski Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 220,00 PLN
Data wymagalności: 8 lutego 2021

W sumie:
Wartość: 2 220,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

2 270,39 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

600,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 grudnia 2021

Data wystawienia:
10 grudnia 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!