Dłużnik

MAX&XAVI MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 747,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 547f552c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MAX&XAVI MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31C
05-120 Legionowo Mazowieckie

Siedziba: Legionowo
REGON: 364263714
NIP: 5242800422
KRS: 0000614223

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 116,90 PLN
Data wymagalności: 8 października 2018

W sumie:
Wartość: 2 116,90 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 747,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
17 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!