Dłużnik

TES CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA
1 669,42 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 53e42431

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TES CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce Świętokrzyskie

Siedziba: Kielce
REGON: 290856532
NIP: 9591166322
KRS: 0000116406

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 369,03 PLN
Data wymagalności: 29 maja 2017

W sumie:
Wartość: 1 369,03 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 669,42 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 maja 2018

Data wystawienia:
7 lutego 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!