pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

"BONUM FABRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
60 208,24 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 52e357d6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"BONUM FABRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Aleja Bohaterów Września 9 / 135
02-389 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 365605111
NIP: 7010621368
KRS: 0000641006

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 56 204,85 PLN
Data wymagalności: 22 listopada 2019

W sumie:
Wartość: 56 204,85 PLN
Koszty sądowe: 4 303,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

60 208,24 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
16 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!