pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

MAKAO Agnieszka Oparska
4 827,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 512c028c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MAKAO Agnieszka Oparska
Kardynała Sapiehy 3
46-203 Kluczbork Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 174,59 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2014

W sumie:
Wartość: 4 174,59 PLN
Koszty sądowe: 653,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 827,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 września 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!