Dłużnik

Jankowy Przemysław Zakład Remontowo - Instalacyjny
2 253,06 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 512a5ed6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Jankowy Przemysław Zakład Remontowo - Instalacyjny
Broniewskiego 2 / 6
46-203 Kluczbork Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 420,58 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 182,09 PLN
Data wymagalności: 11 kwietnia 2020

W sumie:
Wartość: 1 602,67 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 253,06 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 lutego 2021

Data wystawienia:
23 lutego 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!