pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

DYSTRYBUCJA - KANADYJSKIEJ KARMY DLA ZWIERZĄT KUSYK DOROTA
7 428,93 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 507adca9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DYSTRYBUCJA - KANADYJSKIEJ KARMY DLA ZWIERZĄT KUSYK DOROTA
ul. Wiśniowa
55-080 Mokronos dolny Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 825,78 PLN
Data wymagalności: 27 lipca 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 1 103,95 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 1 102,97 PLN
Data wymagalności: 27 września 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 1 128,65 PLN
Data wymagalności: 27 października 2023
5. Gospodarcze
Wartość: 1 070,58 PLN
Data wymagalności: 27 listopada 2023
6. Gospodarcze
Wartość: 178,01 PLN
Data wymagalności: 28 lipca 2023
7. Gospodarcze
Wartość: 176,54 PLN
Data wymagalności: 29 sierpnia 2023
8. Gospodarcze
Wartość: 178,74 PLN
Data wymagalności: 28 września 2023
9. Gospodarcze
Wartość: 185,42 PLN
Data wymagalności: 28 października 2023
10. Gospodarcze
Wartość: 177,90 PLN
Data wymagalności: 28 listopada 2023

W sumie:
Wartość: 6 128,54 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 428,93 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 kwietnia 2024

Data wystawienia:
19 kwietnia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!