pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

DAMIAN TOKARSKI Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "HELIOS"
950,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4f7391fb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DAMIAN TOKARSKI Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "HELIOS"
Lachowskie 19
46-320 Lachowskie Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 649,99 PLN
Data wymagalności: 2 października 2019

W sumie:
Wartość: 649,99 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

950,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 sierpnia 2020

Data wystawienia:
13 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!