pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

GO-Logistics Krystian Parszyk
18 075,14 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4f5b003b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GO-Logistics Krystian Parszyk
ul. Piotra Norblina
80-300 Gdańsk Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 14 286,75 PLN
Data wymagalności: 23 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 14 286,75 PLN
Koszty sądowe: 3 788,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

18 075,14 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 września 2022

Data wystawienia:
30 września 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!