Dłużnik

KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 864,76 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4e60d92a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Loteryjki 50A
01-937 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 366541301
NIP: 1182138086
KRS: 0000662407

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 164,37 PLN
Data wymagalności: 29 września 2020

W sumie:
Wartość: 4 164,37 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 864,76 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 sierpnia 2021

Data wystawienia:
25 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!