pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Urbansky Wood Mateusz Urbański
2 550,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4e388706

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Urbansky Wood Mateusz Urbański
ul. Towarowa
09-541 Kamionka Mazowieckie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 20 sierpnia 2023
2. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 20 września 2023
3. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 20 października 2023
4. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 20 listopada 2023
5. Cywilne
Wartość: 300,00 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2023

W sumie:
Wartość: 1 900,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 550,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 czerwca 2024

Data wystawienia:
5 czerwca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!