pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SŁAWOMIR DIDYK Spedycja
10 299,56 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4dfa31ae

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja
ul. Warszawska
61-028 Poznań Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 401,14 PLN
Data wymagalności: 8 stycznia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 323,03 PLN
Data wymagalności: 11 stycznia 2021

W sumie:
Wartość: 9 724,17 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

750,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

10 299,56 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 marca 2022

Data wystawienia:
18 marca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!