Dłużnik

NORTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 133,09 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4d6abe97

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NORTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kartuska 2
83-332 Dzierżążno Pomorskie

Siedziba: Dzierżążno
REGON: 221790873
NIP: 5892010392
KRS: 0000441262

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 510,10 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 4 297,60 PLN
Data wymagalności: 16 grudnia 2019

W sumie:
Wartość: 7 807,70 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

9 133,09 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 lipca 2021

Data wystawienia:
14 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!