Dłużnik

INTER-GUM ANDRZEJ ZŁOTOWSKI
4 260,22 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4d07c9f0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
INTER-GUM ANDRZEJ ZŁOTOWSKI
ul. Skrzetuskiego 3A
11-041 Olsztyn Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 900,00 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 709,83 PLN
Data wymagalności: 25 marca 2019

W sumie:
Wartość: 3 609,83 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 260,22 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
8 lutego 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!