pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

PIECUCH JACEK "MISTER" Jacek Piecuch
3 147,72 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4b4c8d03

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PIECUCH JACEK "MISTER" Jacek Piecuch
ul. Kościuszki 11
34-300 Żywiec Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 257,05 PLN
Data wymagalności: 9 stycznia 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 1 950,78 PLN
Data wymagalności: 9 stycznia 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 307,50 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2017

W sumie:
Wartość: 2 515,33 PLN
Koszty sądowe: 632,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 147,72 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 czerwca 2018

Data wystawienia:
21 marca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!