pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ALEXDOM URSZULA KOSZAŁKA
9 949,73 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4b31bfb6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ALEXDOM URSZULA KOSZAŁKA
Górki
24-220 Niedrzwica duża Lubelskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 8 836,15 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2022

W sumie:
Wartość: 8 836,15 PLN
Koszty sądowe: 1 325,60 PLN

Spłacono:

212,02 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

9 949,73 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 czerwca 2023

Data wystawienia:
15 czerwca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!