pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

POLSKO-CHORWACKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
36 533,56 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4b24dba0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
POLSKO-CHORWACKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 368794041
NIP: 7831767759
KRS: 0000705041

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 33 710,96 PLN
Data wymagalności: 21 czerwca 2022

W sumie:
Wartość: 33 710,96 PLN
Koszty sądowe: 2 822,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

36 533,56 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
20 listopada 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!