pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

DROBTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15 550,81 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4a619d8d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DROBTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 50B
33-151 Nowe żukowice Małopolskie

Siedziba: Nowe żukowice
REGON: 850328188
NIP: 8731004175
KRS: 0000249602

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 12 632,59 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 329,62 PLN
Data wymagalności: 8 lutego 2023

W sumie:
Wartość: 12 962,21 PLN
Koszty sądowe: 2 588,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

15 550,81 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 czerwca 2023

Data wystawienia:
5 czerwca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!