Dłużnik

JAGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19 780,92 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 49c44b24

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
JAGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Białostocka 23
19-100 Mońki Podlaskie

Siedziba: Mońki
REGON: 365714544
NIP: 5461392940
KRS: 0000643712

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 785,06 PLN
Data wymagalności: 25 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 8 154,26 PLN
Data wymagalności: 13 maja 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 1 796,14 PLN
Data wymagalności: 19 maja 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 3 395,07 PLN
Data wymagalności: 28 maja 2021

W sumie:
Wartość: 17 130,53 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

19 780,92 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 lutego 2022

Data wystawienia:
3 lutego 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!