pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

EKO TERMO BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 099,33 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 49b2340e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EKO TERMO BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zygmunta Krasińskiego 29 / 9
40-019 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 243700597
NIP: 9542751380
KRS: 0000527817

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 082,40 PLN
Data wymagalności: 13 września 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 688,80 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 688,80 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 885,60 PLN
Data wymagalności: 25 sierpnia 2023
5. Gospodarcze
Wartość: 885,60 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2023
6. Gospodarcze
Wartość: 688,80 PLN
Data wymagalności: 4 września 2023
7. Gospodarcze
Wartość: 178,73 PLN
Data wymagalności: 13 września 2023

W sumie:
Wartość: 5 098,73 PLN
Koszty sądowe: 1 300,60 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 099,33 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
11 maja 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!