Dłużnik

Maciej Wrzał
2 451,83 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 49a6ddcd

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Maciej Wrzał
62-200 Gniezno Wielkopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 15 września 2020
2. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 15 października 2020
3. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2020
4. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 15 grudnia 2020
5. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2021
6. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2021
7. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2021
8. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2021
9. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 17 maja 2021
10. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2021
11. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2021
12. Cywilne
Wartość: 150,12 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 1 801,44 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 451,83 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 stycznia 2022

Data wystawienia:
12 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!