Dłużnik

P.W. WIERZBUD ZBIGNIEW WIERZBOWSKI
6 465,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4984646c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
P.W. WIERZBUD ZBIGNIEW WIERZBOWSKI
ul. Szafirowa 9
18-400 Łomża Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 316,55 PLN
Data wymagalności: 21 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 394,15 PLN
Data wymagalności: 10 września 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 234,82 PLN
Data wymagalności: 3 października 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 219,69 PLN
Data wymagalności: 3 października 2019

W sumie:
Wartość: 5 165,21 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 465,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 września 2020

Data wystawienia:
25 września 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!