pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Andrzej Szymczak
4 895,95 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 48fc02f9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Andrzej Szymczak
14-520 Białczyn Warmińsko-mazurskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 195,35 PLN
Data wymagalności: 18 października 2022

W sumie:
Wartość: 4 195,35 PLN
Koszty sądowe: 700,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 895,95 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 lutego 2023

Data wystawienia:
20 lutego 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!