Dłużnik

OFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 957,13 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 48df1a6f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
OFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kamionkowska 45
03-812 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 360054617
NIP: 6342833083
KRS: 0000528798

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 410,51 PLN
Data wymagalności: 30 maja 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 723,55 PLN
Data wymagalności: 28 lipca 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 168,68 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2017

W sumie:
Wartość: 4 302,74 PLN
Koszty sądowe: 654,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 957,13 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 stycznia 2018

Data wystawienia:
16 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!