Dłużnik

STUDIO AO Anna Olszewska
3 391,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4865c818

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
STUDIO AO Anna Olszewska
Pienista 41B / 28
94-109 Łódź Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 2 460,00 PLN
Koszty sądowe: 931,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 391,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 lutego 2020

Data wystawienia:
5 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!