Dłużnik

FIRMA HANDLOWA "MARGARITA" MAŁGORZATA CZARNAK
4 773,22 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 47f73070

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FIRMA HANDLOWA "MARGARITA" MAŁGORZATA CZARNAK
ul. Szczecińska 58 / BO97
76-200 Słupsk Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 223,22 PLN
Data wymagalności: 13 lipca 2016

W sumie:
Wartość: 5 223,22 PLN
Koszty sądowe: 1 866,83 PLN

Spłacono:

2 316,83 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 773,22 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 lutego 2017

Data wystawienia:
7 kwietnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!