pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

LIBERTA SKC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
71 766,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 479581e4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LIBERTA SKC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nowobielańska 19
96-100 Skierniewice Łódzkie

Siedziba: Skierniewice
REGON: 380040692
NIP: 8361868988
KRS: 0000729110

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 332,00 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 30 996,00 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 30 996,00 PLN
Data wymagalności: 11 września 2023

W sumie:
Wartość: 67 324,00 PLN
Koszty sądowe: 4 442,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

71 766,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 stycznia 2024

Data wystawienia:
23 stycznia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!