Dłużnik

SŁAWOMIR KANIA
7 275,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 45d5d6eb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SŁAWOMIR KANIA
47-133 Jemielnica Opolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2017

W sumie:
Wartość: 6 000,00 PLN
Koszty sądowe: 1 275,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 275,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 lipca 2018

Data wystawienia:
18 grudnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!