Dłużnik

,,EURO PARMA'' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 378,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 45b95be0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
,,EURO PARMA'' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wincentego Janasa 4
40-855 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 368665786
NIP: 9542784184
KRS: 0000702417

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 7 kwietnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 430,50 PLN
Data wymagalności: 7 kwietnia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2018

W sumie:
Wartość: 1 168,50 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 378,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 lutego 2020

Data wystawienia:
7 lutego 2020


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!